OCMW Brugge

Hey, wij zijn te vinden op volgende events

 Op 26 oktober heeft de dienst Seniorenzorg van het OCMW en de werkgroep Scholen en Vorming in VIVES Brugge de opleiding ‘stagementoren verpleegkunde’ voorgesteld. Die opleiding moet stagementoren handvatten aanreiken om stagiairs nog beter te begeleiden op de werkvloer.

OCMW-voorzitter Dirk De fauw: “Vorig jaar zaten we al rond de tafel met de woonzorgcentra, onze dienst seniorenzorg, de betrokken scholen en de mensen die stageplaatsen in de WZC’s verdelen. Het was snel duidelijk dat we baat zouden hebben bij een overkoepelende opleiding voor stagementoren, zowel in de verpleeg- als in de zorgkunde. Iedereen heeft immers belang bij goed opgeleid personeel én stagiairs die op een degelijke stageplaats, relevante werkervaring kunnen opdoen.”

Stages, stagebegeleiding, stagementoren en coördinatie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, onderstreept de voorzitter. “Als we prat gaan op een degelijke opleiding en omkadering voor zorg- en verpleegkundigen, dan moeten ook de stagementoren van een opleiding op dezelfde omkadering en opleiding kunnen rekenen. Het resultaat is een ‘nieuwe’ opleiding, op maat van mentoren. De opleiding koppelt theoretische bijscholing aan praktijkgerichte bijscholing en wordt door alle scholen samen georganiseerd: VIVES, ZOWE, Vesalius en Howest Bachelor verpleegkunde.”  

Het is de bedoeling om de opleidingsdag jaarlijks te hernemen. “Zo hoeven scholen niet langer zelf een bijkomende opleiding te organiseren en inhoud en timing voor deze dag in te plannen. Stagementoren van hun kant kunnen een opleiding op maat volgen, op een vertrouwde plek en zonder praktische rompslomp. Ik kijk uit naar een vruchtbare samenwerking in de toekomst”, aldus nog voorzitter De fauw.